main
이름: 대종회
2007/9/27(목)
지역종회모임소식  


회항 친목회 야외모임
(2007. 8. 25)

 

동대문, 중랑구종회 하계 단합대회 (2007. 7. 29)

 

관악, 동작구 야외모임 (2007. 8. 17)


  이름   메일   관리자권한임
  내용 입력창 크게
                    답변/관련 쓰기 수정/삭제     이전글 다음글    
번호제 목짧은댓글이름첨부작성일조회
82   인물동정   대종회   09/27-11:43  4037
81   부음소식   대종회   09/27-11:41  2964
80   지역종회모임소식   대종회   09/27-11:12  3195
79   고문단 간담회   종회   08/02-19:10  4487
78   영모재 지붕기와 교체공사 완료   종회   08/02-19:07  4416
77   각종회소식   종회   08/02-18:59  3431
76   인물동정   종회   08/02-18:44  6755
75   부음소식   종회   08/02-18:26  3032
74   춘계향사   대종회   06/16-10:13  2464
73   시제일자변경   대종회   06/15-15:59  3033

 
처음 이전 다음       목록 쓰기

ⓒ Copyright 1999~   TECHNOTE-TOP / TECHNOTE.INC,

Copyright ⓒ2002 능성구씨대종회 All rights reserved.
Tel: (02) 742-6818  Fax: (02) 762-4049
 기획·제작:뿌리정보미디어 Tel (02) 716-1521