main
이름: 대종회
2023/2/17(금)
전북도종회 신년교례회  

 

 

  

 

 

전북도종회(회장 具禧會)는 1월 5일 오전 전주시내 백송회관에서 2020년 이후 3년 만에 신년하례회를 개최하고 새해인사와 덕담을 나누면서 화기애애한 시간을 가졌다.

 

 

 

 

 

 


  이름   메일   관리자권한임
  내용 입력창 크게
                    답변/관련 쓰기 수정/삭제     이전글 다음글    
번호제 목짧은댓글이름첨부작성일조회
577   대종회 정기이사회 개최 자신(滋信) 회장 연임 ...   대종회   04/25-09:47  15
576   내방가사 유네스코에 등재   대종회   02/17-11:44  104
575   전북도종회 신년교례회   대종회   02/17-10:28  96
574   대전시종회 정기총회 개최   대종회   02/17-10:16  57
573   직장공종중 정기총회 개최   대종회   12/23-15:26  175
572   도원수파종회 정기총회 개최   대종회   12/23-15:17  174
571   시랑파종회 정기총회 개최   대종회   12/23-15:13  117
570   대구경북종회 정기총회 개최   대종회   12/23-14:47  124
569   대전 효문화 뿌리축제 개최   대종회   10/04-10:56  191
568   아름다운 납세자 등록   대종회   10/04-10:27  154

 
처음 이전 다음       목록 쓰기

ⓒ Copyright 1999~   TECHNOTE-TOP / TECHNOTE.INC,

Copyright ⓒ2002 능성구씨대종회 All rights reserved.
Tel: (02) 742-6818  Fax: (02) 762-4049
 기획·제작:뿌리정보미디어 Tel (02) 716-1521