main
이름: 대종회 (kkh0470@hanmail.net) (64 남 )
2010/3/31(수) 15:31 (MSIE6.0,WindowsNT5.1,SV1) 124.60.112.10 1024x768
2010년도 춘계향사일정  

 

2010년도 춘계향사일정


󰋯능주(시조ㆍ2세) :

          양력 4월 14일(음력 3월 1일)(수) 오전 11시

󰋯고창(3세) :

          양력 4월 15일(음력 3월 2일)(목) 오전 11시

󰋯당진(4∼7세) :

          양력 4월 16일(음력 3월 3일)(금) 오전 11시


※ 상세한내용은 능성구씨 홈페이지 종보란 192호를 검색하시면

   상세한 내용을 볼 수 있습니다.                    답변/관련 쓰기 폼메일 발송 수정/삭제     이전글 다음글    
번호제 목짧은댓글이름첨부작성일조회
816   능성구씨당진 4.5.6대 시향제(구자경총재님...   구문길    04/20-12:01  2484
815   능성구씨당진 4.5.6대 시향제.   구문길    04/20-11:59  2395
814   능성구씨당진 4.5.6대 시향제   구문길    04/20-11:58  2258
813   2010년도 춘계향사일정   대종회   03/31-15:31  2198
812   능성 구씨 조상(시조) 메달 제안   정성윤   03/31-09:53  2729
811   2010년춘계 향사일정 문의   구상회   03/30-17:33  2042
810   부고   대종회   03/24-09:51  2112
809   성원에 감사의 글   구상회   03/22-13:44  2319
808   능성구씨 종사보감   구연영   03/04-12:34  2910
807   능주구씨와 능성구씨??   구대영   02/16-15:56  4134
806   즐거운 설날명절 되십시오   대종회   02/12-13:54  2195
805   완주군 고산골프장반대1   구윤회    02/08-08:25  2595

 
처음 이전 다음       목록 홈 쓰기

ⓒ Copyright 1999~   TECHNOTE-TOP / TECHNOTE.INC,

Copyright ⓒ2002 능성구씨대종회 All rights reserved.
Tel: (02) 742-6818  Fax: (02) 762-4049
 기획·제작:뿌리정보미디어 Tel (02) 716-1521