main
  ▒ 부음 ▒  
이름: 대종회
2018/10/10(수)
2018년 10월 부음소식  

 

구성회(具聲會 : 당진시) 별세 : 8월 9일(향년 94세)


구본익(具本益) 서울시종회 이사 모친 별세(7월 19일)

 


                    답변/관련 쓰기 폼메일 발송 수정/삭제     이전글 다음글    
번호제 목짧은댓글이름첨부작성일조회
44   2019년 3월 부음소식   대종회   03/25-09:14  893
43   2018년 12월 부음소식   대종회   12/19-09:53  992
42   2018년 10월 부음소식   대종회   10/10-09:05  908
41   2018년 4월 부음소식   대종회   04/17-09:10  1135
40   2017년 9월 부음소식   대종회   10/11-09:15  1081
39   2017년 4월 부음소식   대종회   06/26-11:56  993
38   2017년 1월 부음소식   대종회   02/01-21:02  1148
37   2016년 12월 부음소식   대종회   12/15-17:47  1092
36   2016년 7월 부음소식   대종회   08/03-19:32  1348
35   2016년 5월 부음소식   대종회   06/26-22:51  1295

 
처음 이전 다음       목록 알림 쓰기

ⓒ Copyright 1999~   TECHNOTE-TOP / TECHNOTE.INC,

Copyright ⓒ2002 능성구씨대종회 All rights reserved.
Tel: (02) 742-6818  Fax: (02) 762-4049
 기획·제작:뿌리정보미디어 Tel (02) 716-1521