main
  ▒ 부음 ▒  
이름: 대종회
2016/12/15(목)
2016년 12월 부음소식  

 

구자건(전 대종회 이사, 좌정승공파 자여종중 회장 역임)

11월 20일 별세


 


                    답변/관련 쓰기 폼메일 발송 수정/삭제     이전글 다음글    
번호제 목짧은댓글이름첨부작성일조회
39   2017년 4월 부음소식   대종회   06/26-11:56  977
38   2017년 1월 부음소식   대종회   02/01-21:02  1129
37   2016년 12월 부음소식   대종회   12/15-17:47  1077
36   2016년 7월 부음소식   대종회   08/03-19:32  1333
35   2016년 5월 부음소식   대종회   06/26-22:51  1278
34   2016년 1월 부음소식   대종회   01/10-21:45  1584
33   2015년 8월 부음소식   대종회   08/16-17:32  1531
32   2015년 4월 부음소식   대종회   04/10-09:13  1641
31   2015년 2월 부음소식   대종회   02/12-16:24  1576
30   2014년 12월 부음소식   대종회   12/29-14:18  1677

 
처음 이전 다음       목록 알림 쓰기

ⓒ Copyright 1999~   TECHNOTE-TOP / TECHNOTE.INC,

Copyright ⓒ2002 능성구씨대종회 All rights reserved.
Tel: (02) 742-6818  Fax: (02) 762-4049
 기획·제작:뿌리정보미디어 Tel (02) 716-1521