main
  ▒ 부음 ▒  
이름: 관리자
2008/8/14(목)
부음  

구본혁(具本赫) 도원수파 충렬공종회장이 지난 5월 23일 숙환으로 별세.

 

구준회(具俊會) 대종회 감사 및 서울시종회 부회장의 모친(光山金氏)이 지난 7월 7일 숙환으로 별세(享年 98세)

 


                    답변/관련 쓰기 폼메일 발송 수정/삭제     이전글 다음글    
번호제 목짧은댓글이름첨부작성일조회
10   2010년 1월 부음소식   관리자   02/08-16:58  2628
9   12월 부음소식   관리자   12/18-16:04  2412
8   8월 부음소식   관리자   08/22-11:55  2710
7   5월 부음소식   관리자   06/13-11:33  2666
6   2월 부음소식   대종회   04/21-15:49  2504
5   구완 대종회 이사 별세   대종회   12/19-17:15  2823
4   부음   대종회   10/23-12:06  2735
3   부음   관리자   08/14-15:12  2875
2   구은수 종인 모친 별세   관리자   06/13-18:01  3633
1   부고   대종회   01/09-21:31  3042

 
처음 이전       목록 알림 쓰기

ⓒ Copyright 1999~   TECHNOTE-TOP / TECHNOTE.INC,

Copyright ⓒ2002 능성구씨대종회 All rights reserved.
Tel: (02) 742-6818  Fax: (02) 762-4049
 기획·제작:뿌리정보미디어 Tel (02) 716-1521