main
  ▒ 부음 ▒  
이름: 대종회
2008/1/9(수)
부고  

 

능성구씨 대종회 자경(滋暻) 총재의 부인되시는 하정임(河正任) 여사께서 숙환으로 1월 9일(수) 06시 39분에 별세 하셨기에 알려드립니다.

- 빈      소 : 서울대학교 병원 장례식장 1호실

- 발인일시 : 2007년 1월 12일(토) 오전 7시

- 장      지 : 경기도 이천시 마장면 해월리 165-5

- 연  락 처 : 빈  소 : 02-2072-2016

                 본  사 : 02-3773-0405

                 장  지 : 031-630-6111

                 대종회연락처 : 02-742-6818

 


                    답변/관련 쓰기 폼메일 발송 수정/삭제     이전글    
번호제 목짧은댓글이름첨부작성일조회
10   2010년 1월 부음소식   관리자   02/08-16:58  2628
9   12월 부음소식   관리자   12/18-16:04  2412
8   8월 부음소식   관리자   08/22-11:55  2710
7   5월 부음소식   관리자   06/13-11:33  2667
6   2월 부음소식   대종회   04/21-15:49  2505
5   구완 대종회 이사 별세   대종회   12/19-17:15  2823
4   부음   대종회   10/23-12:06  2735
3   부음   관리자   08/14-15:12  2875
2   구은수 종인 모친 별세   관리자   06/13-18:01  3634
1   부고   대종회   01/09-21:31  3045

 
처음 이전       목록 알림 쓰기

ⓒ Copyright 1999~   TECHNOTE-TOP / TECHNOTE.INC,

Copyright ⓒ2002 능성구씨대종회 All rights reserved.
Tel: (02) 742-6818  Fax: (02) 762-4049
 기획·제작:뿌리정보미디어 Tel (02) 716-1521